Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації
і атестація персоналу в галузі зварювання

 

Головним напрямком розвитку сучасного зварювального виробництва є забезпечення якості зварювання та підвищення конкурентоздатності продукції, які досягаються за рахунок інноваційних технологій, а їх впровадження і використання потребує наявності професійно компетентного персоналу.

Професійна підготовка і кваліфікація персоналу із зварювання з орієнтацією на формування і розвиток професійної компетентності є визначальною концепцією в діяльності МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Центр акредитований в національній та міжнародній кваліфікаційних системах, має більш як 60-річний досвід з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення і підтвердження кваліфікації персоналу із зварювання різних категорій та забезпечує безперервну, багатопланову професійну підготовку і кваліфікацію за такими напрямками:

  • Перепідготовка,  підвищення та підтвердження кваліфікації інженерно-технічного персоналу в галузі зварювання та споріднених технологій.
  • Підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання (інструкторів) із зварювання.
  • Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення та підтвердження кваліфікації зварників і контролерів з неруйнівного контролю.
  • Кваліфікаційна атестація персоналу зварювального виробництва відповідно до національних та міжнародних вимог.

Навчальні програми перепідготовки, підвищення і підтвердження кваліфікації інженерно-технічного персоналу направлені на розвиток професійної компетентності, пов’язаноїз реалізацією функцій управління, координації та забезпечення якості зварювання відповідно до вимог національних, європейських і міжнародних стандартів, а також передбачають підтвердження професійної кваліфікації як в національній, так і в міжнародній кваліфікаційних системах.

Програми підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання із зварювання передбачають розширення їх професійної компетентності для впровадження інноваційних технологій навчання і формування нових підходів в організації професійної підготовки зварників.
Професійна підготовка зварників проводиться за гармонізованими програмами розробленими на основі національних і міжнародних стандартів, зміст і обсяг яких визначені в залежності від способу зварювання. Рівня професійної кваліфікації і виду професійного навчання.

Визначальною особливістю професійної підготовки зварників в МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона є використання модульної системи професійного навчання, яка дозволяє кожному слухачеві освоювати програму навчання індивідуально в зручному для нього режимі.

Кваліфікаційні випробування і атестація персоналу із зварювання різних категорій, від інженера до зварника, проводяться за спеціальними програмами і процедурами відповідно до діючих в зварювальному виробництві національних і міжнародних нормативних документів (правил та стандартів).

Сучасна навчальна база, інноваційні технології навчання, висококваліфіковані викладачі та інструктори забезпечують досягнення кожним слухачем визначеного рівня кваліфікації.

На нашому сайті Ви знайдете повну інформацію про навчальні програми, терміни і умови навчання.


Директор центру   к.т.н.                Проценко Петро Прокопович