Інженерно-технічний персонал із зварювання (національні і міжнародні кваліфікації)

1. Перепідготовка за програмами Міжнародного інституту зварювання з присвоєнням міжнародної кваліфікації
2. Спеціальна підготовка і атестація на право керівництва зварювальними роботами при виготовленні, монтажі і ремонті обладнання і конструкцій
3. Спеціальна підготовка і кваліфікаційна атестація згідно національних і міжнародних вимог

Перепідготовка за програмами Міжнародного інституту зварювання з присвоєнням міжнародної кваліфікації

 • Міжнародний інженер із зварювання (IWE);
 • Міжнародний технолог із зварювання (IWТ);
 • Міжнародний спеціаліст із зварювання (IWS);
 • Міжнародний інспектор із зварювання (IWІ);
 • Міжнародний практик із зварювання (IWР).

Міжнародний інженер із зварювання

IWE

Повний курс навчання

(453 годин)

Скорочений курс навчання

(310 годин)

Короткий курс навчання

(126 годин)

Диплом магістра, бакалавра або інженера в галузі механіки, електрики, металургії, зварювання

Диплом магістра, інженера або бакалавра із зварювання

Диплом магістра, інженера або бакалавра технічної спеціальності, а також 4 роки роботи протягом останніх 6-ти років на посаді інженера із зварювання

Міжнародний технолог із зварювання

IWT

Повний курс навчання

(372 годин)

Скорочений курс навчання

(268 годин)

Короткий курс навчання

(91 годин)

Диплом бакалавра, молодшого спеціаліста або техніка

в галузі механіки, електрики, металургії, зварювання

Диплом бакалавра, молодшого спеціаліста або техніка
із зварювання

Диплом бакалавра, молодшого спеціаліста або техніка, а також
4 роки роботи протягом останніх 6-ти років на посаді
технолога із зварювання

Міжнародний спеціаліст із зварювання

IWS

Повний курс навчання
(248 годин)

Скорочений курс навчання*
(203 години)

Короткий курс навчання
(60 годин)

Технічна освіта,
а також робота протягом 2-х останніх років на виробництві

Технічна освіта в галузі зварювання, а також робота протягом 2-х останніх років на виробництві

Технічна освіта,
а також 3 роки роботи протягом останніх 6-ти років на посаді яка відповідає IWS

Міжнародний практик із зварювання

IWP

Повний курс навчання (153 годин)

Короткий курс навчання (35 годин)

Свідоцтво зварника, а також робота
протягом 2-х останніх років
у зварювальному
виробництві

Свідоцтво зварника, а також 3 роки роботи
у зварювальному виробництві, включаючи 1 рік на
посаді яка відповідає IWP

Міжнародний інспектор із зварювання

Рівень
кваліфікації

Повний курс навчання

Скорочений курс навчання*

Міжнародний інспектор із зварювання повного рівня
(
IWI-C)

Диплом магістра, інженера, бакалавра,
техніка або молодшого спеціаліста в галузі механіки, електрики, металургії, зварювання
(курс - 230 годин)

Диплом магістра, інженера або бакалавра із зварювання, а також 3 роки роботи протягом останніх 4-х років у зварювальному виробництві в

посаді інспектора (курс - 120 годин)

Міжнародний інспектор із зварювання стандартного рівня
(IWI-S)

Технічна освіта, а також робота
протягом 2-х останніх років на виробництві
(курс - 170 годин)

Диплом бакалавра або техніка із зварювання, а також 3 роки роботи протягом останніх 4-х років у зварювальному виробництві на посаді інспектора

(Курс - 81 години)

Міжнародний інспектор із зварювання базового рівня
(IWI-В)

Професійно-технічна освіта, а також робота протягом 2-х останніх років на виробництві
(курс - 115 годин)

Свідоцтво контролера зварювальних робіт,
а також 2 роки роботи протягом останніх 3-х років у зварювальному виробництві на посаді

інспектора (курс - 80 години)

Остаточна тривалість навчання визначається за результатами перевірки документів кандидата.
* При визначенні тривалості курсу приймаються до уваги: для рівнів IWS, IWI-B - диплом IWP; для IWI-С дипломи IWE, IWT; для IWI-S - диплом IWS.

 

Спеціальна підготовка і атестація на право керівництва зварювальними роботами при виготовленні, монтажі і ремонті обладнання і конструкцій

 • технічне керівництво зварювальними роботами на об’єктах підвищеної небезпеки;
 • технічне керівництво зварювальними роботами при ремонті трубопроводів в умовах експлуатації;
 • технічне керівництво зварювально-монтажними роботами при будівництві і ремонті трубопроводів (в тому числі і газопроводів) із поліетиленових труб;
 • технічне керівництво роботами з контактного стикового зварювання залізничних рейок.

 

Спеціальна підготовка і кваліфікаційна атестація згідно національних і міжнародних вимог

 • координаторів зварювальних робіт згідно ДСТУ ISO 14731;
 • експертів Українського атестаційного комітету зварників – голів комісій з атестації зварників;
 • членів комісій з атестації зварників – спеціалістів із зварювання, спеціалістів з контролю якості і спеціалістів з охорони праці;
 • інспекторів із зварювання пластмас згідно ДСТУ EN 13067.