Навчання та підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання в галузі зварювання

 

Враховуючи технологічні особливості зварювального виробництва, вимоги національних і міжнародних стандартів по забезпеченню якості зварювання та сучасні педагогічні і методичні принципи організації професійного навчання, фахівцями Міжгалузевого учбово-атестаційного центру ІЕЗ ім. Є. О. Патона і Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренко були розроблені відповідні навчальні плани та програми.

Програми складені по модульному принципу та включають:

  1. Навчальний модуль по психолого-педагогічній і методичній підготовці.
  2. Навчальний модуль по професійно-теоретичній підготовці.
  3. Навчальний модуль по професійно-практичній підготовці.
  4. Кваліфікаційну атестацію.

Підвищення кваліфікації викладачів теоретичних дисциплін із циклу "Зварювання" тривалістю 112 годин завершується письмовим тестовим випробуванням. Тестове завдання містить 60 контрольних питань з усіх тем програми з варіантами відповідей, серед яких тільки одна є вірною. Іспит вважається зданим, якщо обсяг правильно зазначених відповідей становить не менше 75 відсотків від максимально можливого обсягу.

За результатами підвищення кваліфікації, викладачі отримують:

  • посвідчення про підвищення кваліфікації викладача спеціальних дисциплін по напрямку "Зварювання";
  • сертифікат про підтвердження професійної компетентності (діючий протягом 3х років).

Зміст програми підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання зі зварювання обсягом 186 годин повністю відповідає програмі Міжнародного інституту зварювання по кваліфікації "Міжнародний практик зі зварювання".

Програма завершується проведенням кваліфікаційної атестації, яка включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок. Перевірка теоретичних знань проводиться методом тестування. Для перевірки практичних навичок виконується зварювання контрольних з'єднань. Умови виконання контрольних зварних з'єднань і критерії їх оцінки визначаються стандартами з атестації зварників (ДСТУ EN ISO 9606 1-5).

Майстри виробничого навчання, які успішно пройшли кваліфікаційні випробування, були атестовуються і отримують:

  • посвідчення про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання по зварюванню;
  • посвідчення зварника про атестацію за Правилами атестації зварників (НПАОП 0.00-1.16.96) (термін дії 2 роки);
  • сертифікат про атестацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 9606-1;
  • Диплом Міжнародного практика по зварюванню.